Zamyslete se nad způsoby startu

Prvním krokem k tomu, abyste mohli začít fakticky podnikat, tedy pokud pomineme sestavení takzvaného business plánu, je promyšlení si způsobu, jakým vlastní firmu založíte. V podstatě je možné rozlišit dva základní způsoby zakládání právnických osob, a to buď jít svou vlastní cestou a vše potřebné tedy zařizovat sami svými vlastními silami, nebo se spolehnout na předzaloženou ready made společnost.

Určitě chcete začínat sami?

O takzvaných ready made společnostech se hovoří poměrně často v negativním smyslu, avšak tyto firmy mají spoustu výhod. Zamyslete se sami, zda byste Vy sami chtěli vystát všechny fronty na živnostenském úřadě, finančním úřadě, na České správě sociálního zabezpečení, v bance, při vyřizování povinné datové schránky apod. S předzaloženou firmou máte všechny tyto „nepříjemnosti“ již vyřízeny.