Odsávání škodlivin pro každý provoz

Téměř každá průmyslová výroba se potýká s některým vedlejším produktem, kterým je znečištění ovzduší. Může se jednat o vznik emisí kouře a dýmu anebo o poletování pilin a prachových částic. V současné době není problém se s těmito průvodními jevy vypořádat. Systémy, které tento nepříjemný jev spolehlivě odstraní, pracují zcela samostatně a plně automaticky. Pro výrobu tedy není průmyslová vzduchotechnika v žádném případě zatěžující. Systémy odsávacích technologií jsou navrhovány pro konkrétní výrobní technologii, a tudíž na konkrétní problém. Důraz je také kladen na ergonomii manipulace se zpracovávaným materiálem. Důležitým kritériem při konstrukci průmyslové vzduchotechniky je také bezpečnost provozu.

Dvě možnosti řešení

Velkým problémem při svařování, pájení a dalšími technologickými postupy bývá kouř a dým. Tento problém se dá řešit dvěma různými způsoby. Buď lokálním odsáváním, které probíhá přímo na místě vzniku anebo prostorovým odsáváním pomocí výměny vzduchu v prostoru objektu. Plně automatická odsávací technologie by měla být součástí dřevozpracujících provozů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup